Podhrabové desky

Podhrabové desky

Podhrabové desky slouží jako náhrada za podezdívku. Deska se vkládá mezi plotové sloupky a z části se zapustí do terénu.Vlastností podhrabových desek je, že zabraňují prorůstání trávy plotem a znemožňují korozi plotových polí, také znemožňují podhrabání zvířat pod plotem. Lze použít i jako dělící stěnu mezi výškově rozdílnou úrovní terénu.

Podhrabová deska je vyrobena z betonu, který je armován ocelovou výstuží. Z vnitřní strany je hladká a z vnější strany sypaná cementovým práškem. Podhrabové desky jsou uchyceny na sloupek pomocí stabilizačních držáků.

rozměry
295 x 5x 30 cm
245 x 5x 30 cm 
295x 5x 20cm
245x 5x 20cm

Držák podhrabové desky stabilizační

Podhrabové desky se při montáži zasunují do stabilizačních držáků. Ty se při montáži navlékají na sloupky, proto je mimořádně důležité zachovat přesnou a shodnou rozteč mezi sloupky při jejich zabetonování.


Zinkovaný
Držák průběžný  20cm
Držák koncový   20cm
Držák průběžný  30cm
Držák koncový   30 cm 
Násadka na vzpěru- kovová pr.38mm
Držák vzpěry na desku Zntvar U se šrouby